fredag, augusti 27, 2010

Wäreborn

Förra inlägget var sannerligen ingen munter läsning.

Vi avslutar "PE:s" inrapporterade spaningar med detta:

Undrar om hon är, har varit eller vill bli snut.

Snutnamn säger: vi tackar "PE" för denna grundliga och ambitiösa spaningsrunda. Vi visar vår tacksamhet på det sätt vi känner känslor och glädje bäst; genom en Snutbild. "PE" och övriga läsare får här hålla tillgodo med en tysk fjantpolishund med solbrillor och konstig smula på hjässan.