måndag, april 16, 2012

Alvefuhr

Nästa spaning från "Gruset" går sannerligen inte av för hackor.

"Vi tar det inträffade på stort allvar och kommer att följa upp det, säger Roger Alvefuhr.

Jobbar man med vapen så krävs det ett substanslöst men ordentligt efternamn"