lördag, juni 16, 2012

Stikå

"PE" lämnar in en spaning och kastar även med en fråga till den engagerade läsekretsen.

"Är Stikå ett Snutnamn eller kanske ett gammalt samiskt namn? Eller namn från Dalarna? Nåt för internetdetektiverna att bita i."

Snutnamn säger: instämmer helt med "PE". Detta är svårdefinierat men vore intressant att höra om läsarna har några teorier kring detta.

Snutnamn säger också: för att inte läserkretsen helt ska försoffas är det kanske läge att kasta ut dylika Snutnamnsmysterier att bita i. Glöm inte att ni alla är mer än välkomna att lämna en kommentar kring de publicerade Snutnamnen. De kommentarer som kommer in, främst från de som bär de publicerade namnen, är alla mycket uppskattade och hjälper såväl redaktionen som övriga engagerade och intresserade att bena ut Snutnamnigheten och historien bakom namnvalet.