måndag, september 24, 2012

Cronfeldter

Vad är Cronfeldter, kanske vän av ordning undrar.

Jo, det kan vi på denna blogg svara på tack vare "PP:s" spaning om nytagna adelsklingande efternamn.

Ty Cronfeldter är ytterligare ett i raden av namn som uppfunnits och registrerats den senaste tiden och som på sitt eget sätt bidrar till unikitet.