fredag, november 23, 2012

Gagnehed

Spanaren "Hr Jönåker" är tillbaka.

Och det är vi mycket tacksamma för.

"Efter lång tjänstefrånvaro, från svensk mark, nödgas jag rapportera Solweig Gagnehed.

Mina internationella uppdrag har hittills förhindrat mig från den sedvanliga, mer eller mindre, stående rapporteringen till www.snutnamn.blogspot.com. 

Hämtat från "Landet Runt", en för alla Snutnamnsspanare intressant källa (tips!).

Polismyndigheten, som ovan.

Hr. Jönåker"