fredag, december 28, 2012

Drevfjäll

Året börjar lacka mot sitt slut, men ingenting kan hejda den lavin av spaningar om Snutnamn som fortsätter dag efter dag.

Vi lämnar ordet till "Kristoffer Samsing":

"Det kanske vore en idé att döpa om bloggen till Journalistnamn; den yrkeskåren verkar hota snuten som "etta" vad gäller Snutnamn. Ännu en, Ludvig Drevfjäll på Eskilstuna Kuriren".