onsdag, september 04, 2013

Cavelind

Lundh kan väl ändå inte vara ett Snutnamn, säger ni!

Nej, det stämmer.

Det är ett konstigt stavat ortsnamn.

Men Jörgen Cavelind, som nämnde Lundh skriver om, är däremot ett tvättäkta Snutnamn.