lördag, december 07, 2013

Jägerhult

Christer Sjögren är en karlarnas karlakarl och räds inte någon mesig storm utan är villig att ge sig ut i ubåt för att komma i tid till en spelning i Norge. Inga divalater där inte.

Men så har han en producent med Snutnamnet PJ Jägerhult också.