torsdag, juli 10, 2014

Anderland

En spaning signerad "PH Andefjärd":

"Inbrottarna i nordöstra Göteborg har nu ingen mindre än polisinspektör Johan Anderland i hasorna".