fredag, oktober 17, 2014

Snutnamn i Riksdagen - Finstorp

Vad är det Moderaterna och deras Snutnamn med anknytning till finnar...?

Efter Thomas Finnborg har turen nu kommit till Lotta Finstorp.

Vid närmare språklig granskning kan man kanske undra om Lotta närmast tänker på ett fint torp, snarare än ett torp för finnar...

Finstorp, Lotta (M)