måndag, december 01, 2014

Gardebring

Känner ni till begreppet "Nimby"?

Det är i korta drag en surkartell som inte ser något behov av förändring så länge den sker i den sures omedelbara närhet. Dessa personer brukar kategoriseras in under devisen "Not In My BackYard", vilket käckt blir "Nimby". Surisar som är ansluter sig till denna negativism kallas för "Nimbysar". 

Motreaktionen till Nimbysar är då de mer positivt laddade "Yimby", det vill säga "Yes, In My BackYard". 

Ordförande för denna framstegs- och utvecklingsvänliga intresseorganisation är Anders Gardebring

Snutnamn säger: utöver att vara positiv för stadsutvecklingen är Anders genom sitt Snutnamn även en positiv kraft för utvecklingen av Snutnamn.