måndag, december 21, 2015

Berkesand

Hur Snutnamnet Berkesand, buret av en polis, kom till redaktionens kännedom är en lång och komplicerad historia. Antagligen i paritet med hur efternamnet Berkesand i sig uppkommit.

Men icke desto mindre är vi tacksamma för det och tackar i nämnd ordning twittrare @wildcattin, twittrare @blisk och avslutningsvis poliskommisarien Mikael Berkesand