onsdag, november 23, 2016

Erkensjö

"Gruset" ger oss en Snut med Snutnamn. En Snut med Snutnamn som dessutom inte tar lagen i egna händer men med egna händer polisanmäler polisens egna datasystem Pust. Vi har därför möjlighet att ge er Snuten med Snutnamnet Stefan Erkensjö.

Snutnamn säger: inom sjukvården pratar man om Lex Maria-anmälningar när anställda inom sjukvården anmäler missförhållanden. Kan månne motsvarande inom polisväsendet i framtiden kallas för Lex Erkensjö-anmälan?