måndag, juni 12, 2017

Wågsol

Ok.

Det blir sällan bättre än så här.

Detta är en gammal artikel som spanare "Hr Jönåker" skickade in för ett tag sedan men först nu når er.

Vi får i artikeln om Wågsol följande förklaring till Snutnamnet:

"Wågsol är en sammanslagning av makarna Wågberg och Solids efternamn och även namnet på deras hus."

Snutnamn säger: att man slår samman två namn på något mer eller mindre genialt sätt har vi varit med om tidigare. Och uppmuntrar. Men avslutningen "och även namnet på deras hus" är nytt för oss.