onsdag, juni 20, 2012

Blixt - ett soldatnamn

Spanare "PE" lämnar en spaning som sedan till stora delar plockas ned av hen själv.

"Nu är jag helt ute och cyklar; Blixt är väl mer ett soldatnamn än ett Snutnamn, men jag tycker ändå kombinationen Tutti i förnamn och Blixt i efternamn förtjänar ett omnämnande. Hon är ju trots allt polis. Sedan får folkdomstolen utdela ruttna tomater-straff om de vill."

Snutnamn säger: namnkombon är magisk. Men vi är nog inne på samma spår som "PE"; att Blixt är ett klassiskt så kallat Soldatnamn i stil med Frisk och Rask. Men fint är det.