söndag, september 30, 2012

Olserud

Vi drar oss vanligtvis för att på denna blogg berätta historier som inte är så glada.

Men ibland får denna princip stå tillbaka för nyhetsvärdet av Snutnamnet.

Därför lämnar vi åter ordet till "PE" som försett oss med följande spaning:

"En synnerligen otrevlig olycka kommenteras av det vakthavande befälet Per-Anders Olserud."

2 Comments:

Anonymous PE said...

Olserud

11:24 fm  
Anonymous Anonym said...

Den bästa viktig information är detta, att du måste försöka att göra mycket bra närmar sig för att hemlöshet kroppen och deras hjälpande hand. Jag är så inspirerad över att efter läsa denna nyttiga skrivit artiklar och dina åsikter också som är så attraktiv för göra något för dem som

11:52 fm  

Skicka en kommentar

<< Home