torsdag, september 27, 2012

EDIT - Södervall är inte ett Snutnamn

Vi lämnar ordet, och frågan, till vår underbara spanare "PE":

"Detta tips är inte ett tvärsäkert Snutnamn. Vad säger folkdomstolen om Södervall?"

EDIT - som många läsare säkert känner till så gillar Snutnamnsredaktionen när det diskuteras kring namn som publiceras på denna blogg. Är det verkligen ett Snutnamn? Vad är ett Snutnamn? Är Södervall ett Snutnamn? Det är diskussioner som den som förts på kommentatorsplats som för bloggen, och Snutnamnsdefinitionen, framåt. Och en anledning till att Snutnamnsbloggen inte gått in och ändrat i denna text. Tills nu. För som anförs på kommentatorsplats bär detta efternamn tydliga karakteristiska för att inte vara ett klockrent Snutnamn.

Frågorna inställer sig därmed; vad är ett klockrent Snutnamn och vem definierar det?

Den första frågan är nog svårast att besvara. Ett enkelt svar är att det hör man; man vet det när man hör det. Till dessa namn kan man lägga Wångklev, Janeling och Strangefjord som både låter och utläses som uppenbart nytagna efternamn.

Andra namn kan låta nytagna men är etablerade och har funnits en längre tid. Säkert har de sitt ursprung i att någon suttit på sin kammare och funderat hur de kan få just sitt son-namn att få lite spänst. Vara lite annorlunda. Det nya namnet har mejslats fram, stötts och blötts och slutligen antagits av en eller flera personer i en familj. Med tidens tand har generationer ärvt och burit namnet, och det framstår inte längre som lika uppenbart nytaget. Eller som ett Snutnamn.

En vanlig missuppfattning är att det på denna blogg samlas namn på befintliga eller pensionerade poliser. Så är inte fallet, vilket mycket riktigt poängteras på kommentatorsplatsen nedan. Att vi kallar dem Snutnamn beror på att det är en rätt adekvat beskrivning av var och vilka som har haft en tendens att ändra sina efternamn; folk som har befunnit sig i en miljö där efternamnet tillmäts en stor betydelse och där man ofta tilltalats med just sitt efternamn och där de klassiska son-namnen därför bidragit till förvirring och Snutnamnen till differentiering och unikitet.

Så den sista frågan, vem avgör vad som är ett Snutnamn? Ett enkelt svar är att det är denna blogg. Ett korrektare svar är att det är du, och hen och alla andra som skriver här, läser här, omtalar Snutnamnen eller ens bryr sig om dem. Det finns ingen exakt definition. Det finns en ryggmärgskänsla, som många av oss delar, och på denna blogg vill vi samla alla dessa namn, alla dessa känslor, och sprida evangeliet om Snutnamnens förträfflighet, konstruktiviteten kring skapande av nya Snutnamn och inte minst, att vara en liten oas för oss som gillar att läsa om dem och diskutera kring dem.

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till de flitiga spanarna och Snutnamnsdebattörerna "Hr Draagkrook", "PE" och den anonyma kommenteraren som fört denna diskussion, delat med sig av både tankar och klargöranden och som bidrar till att föra diskussionen och definitionen av Snutnamn framåt. Utan er skulle det inte finnas något som heter Snutnamn. Och definitivt ingen Snutnamnsblogg.

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tveksamt, se t.ex. http://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?db=pubmembertrees&so=2&pcat=ROOT_CATEGORY&rank=1&gsfn=Aina&gsln=S%C3%B6dervall&gss=angs-g
och http://www.genealogi.se/norrala/data/p1a708ede.html

Knappast ett snutnamn. Undertecknad hemställer att Bloggaren, i enlighet med stadgad snutnamnspraxis och i rättssäkerhetens namn, på lämpligt sätt omprövar sitt ställningstagande.

Hr Draagkrook

11:11 fm  
Anonymous PE said...

Undertecknad har inte tagit ställning, därav förfrågan till folkdomstolen.

Och nu har domen kommit i enligt med önskan!

11:10 fm  
Anonymous PE said...

Å andra sidan kanske Hr Dragkrooks benämning "Bloggaren" inte avsåg undertecknad utan den oansvarige utgivaren av denna blogg.

11:13 fm  
Anonymous Anonym said...

Det finns skäl till att inte låta ärendena gå till någon sorts "folkdomstol". Det åligger Bloggaren - med rättssäkerheten samt värdet av snutnamnspraxis för ögonen i förhand något litet kontrollera "snutnamnsuppslag" - annars skulle man ju kunna föreslå vilket namn som helst, som uppenbarligen inte är ett snutnamn. Ju mer träffsäker snutnamnspraxisen är, desto större är dess värde, menar undertecknad.

Undertecknad menar att det åligger Bloggaren att förvissa sig om att ett snutnamnsuppslag verkligen är ett snutnamn innan publicering. I förlängningen kommer detta att renodla praxisen samt höja rättssäkerheten.

Hur noggrann man än är, kommer icke-snutnamn att ibland slinka igenom. Så fort Bloggaren erhåller kännedom om att så skett, åligger det denne att snarast möjligt i enlighet med stadgad snutnamnspraxis korrigerar sitt avgörande. Den stadgade praxisen har, som bekant, vanligen inneburit att Bloggaren låtit inlägget vara kvar dock med ett tillägg av vilket det klart och tydligt framgår att snutnamnsuppslaget uppenbarligen är ett icke-snutnamn.

Det vore olyckligt om snutnamnsbloggen skulle göras om till en instans som frågar allmänheten om allmänhetens åsikt; snutnamnspraxisen bygger ju på att Bloggaren på ett auktoritativt sätt förutsätts peka med hela handen och visa vad ett snutnamn är (principen om iudex novit nomina [lat. domaren vet namnen]). Följaktligen vore det olämpligt om Bloggaren skulle "blanda ihop rollerna".

Hr Draagkrook

2:10 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är däremot en varm anhängare av kommentarsfunktionen: den är en garant för rättssäkerheten. Däremot kan inte kommentarsfunktionen frånta Bloggaren hans eller hennes ansvar för förhandskontrollen av snutnamnsuppslag.

Hur som helst menar jag att man genom att renodla främst Bloggarens roll kommer att åstadkomma en mer relevant och rättssäker snutnamnspraxis.

Det finns skäl att föra denna diskussion innan några definitiva linjedragningar görs. Jag har nu bara framfört några rader om vad jag menar är viktigt. Självfallet finns det även andra poänger.

Hr Draagkrook

2:16 em  
Anonymous Anonym said...

223 vuxna svenskar har detta namn enligt birthday.se. Knappst ett snutnamn.

3:31 em  
Anonymous PE said...

Man må invända att snutnamnsdefinitionen inte är helt entydig. Läs själv "programförklaringen" i första inlägget 7 juli 2005, där Bloggaren anger att det finns olika definitioner. En av dessa är "Kort förklaring: Ett efternamn som bärs av en polis." Enligt din åsikt, hr Draagkrook, så har alltså Bloggaren i och med detta pekat med hela handen och sagt att det räcker att en polis bär namnet så är det ett snutnamn.

Men! Vi alla är ju rätt överens om att för att det ska vara ett snutnamn av klass så ska det vara uppenbart taget och inte altför gammalt.

Enligt detta så är alltså inte Södervall nåt snutnamn, det har funnits en längre tid. Kan spåras bakåt lång tid.

Däremot invänder jag mot anonym kommentators invändning ovan att om många har namnet så är det inte ett snutnamn.

Betrakta följande exempel: bröderna Johansson tar namnet Eikenstedt 1965. En av dessa är polis. Bröderna är gifta. Mellan 1965 och 1975 föds 9 barn till bröderna. Barnen är kusiner med varann. År 2012 är alla kusiner gifta (och älskar sitt namn så att både män och kvinnor använder det som familjenamn) och har 3 barn vardera. Ingen av första generationen har dött.

Då finns det år 2012 6 (man och hustru) st Eikenstedt av första generationen, 18 andra generationen och 27 st barn, tredje generationen.

51 personer med det vackra snutnamnet Eikenstedt. Icke desto mindre ett snutnamn.

Sträck ut berättelsen en eller två generationer till och man har hundratals potentiella Eikenstedt.

4:12 em  
Anonymous PE said...

Förtydligande: bröderna är gifta. Men inte med varann.

4:14 em  
Anonymous Anonym said...

PE: Det är ett viktigt påpekande du gör om att det inte räcker med att ett efternamn bärs av en polis - i så fall vore ju alla poliser som heter Johansson etc. bärare av snutnamn. Som framgår av stadgad praxis räcker det alltså inte med att en polis bär namnet. Programförklaringen är en snutnamnsrättskälla; snutnamnspraxis en annan snutnamnsrättskälla. Det går inte att stirra sig blind på en av snutnamnsrättskällorna. Analysen av ett namn borde bygga på en bedömning från fall till fall, in casu alltså. Det finns, nu resonerar jag obiter dictum, skäl att diskutera snutnamnsrättskälleläran vid tillfälle

I stadgad praxis har Bloggaren alltid infört ett "edit" i ett inlägg där det skrivits om ett icke-snutnamn. Undertecknad hemställer alltså, å det underdånigaste, att Bloggaren i rättssäkerhetens namn måtte ge akt på att Södervall uppenbarligen inte är ett namn som uppfyller vad som i stadgad praxis krävs för att ett namn ska kunna kallas snutnamn.

Jag håller med om det du anför om hur många som bär namnet - antalet bärare är helt irrelevant för snutnamnsbedömningen.

Hr Draagkrook

6:20 em  

Skicka en kommentar

<< Home