måndag, januari 14, 2013

Salestrand

Ni snackar "Folk & Försvar", militärens motsvarighet till scouternas jamboree.

Vi snackar Snutnamn.

Och på "Folk & Försvar" talar Jan Salestrand.

Snutnamn säger: på länken till det rödmarkerade Snutnamnet får ni ta del av vad Salestrand tycker om JAS (bra). Klippet har dock inget med det nu pågående "krig & knullmötet"* i Sälen att göra men då spaningen var så färsk fanns ingen annan länk att tillgå. Den som vill se mer av Salestrand kan enligt twitter dock höra vad han har att säga i aftonens SVT-sändningar.

* Ytterligare en benämning på detta årligt återkommande event. Detta enligt en till Snutnamnsbloggens vänskapskrets kopplad kvinnlig PR-konsult.