måndag, mars 11, 2013

Stuxgren

Ordet går till en av bloggens mer prominenta spanare:

"Nicklas Stuxgren kom på tjugoandra plats i Birger Jarl Invitational golfturnering, all heder åt denna prestation. 

Med en relativ, polisiär koll på det sociala-medieträsket, och aktning inför de spaningsmöjligheter det innebär"

Hr. Jönåker" 

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag måste säga att med det namnet så känns han intressant i utredningen av vem som skapade datorviruset "Stuxnet".

/Elaka Farbrorn

9:03 fm  
Anonymous Anonym said...

"Gullsten"
1 kommentar - Visa ursprungligt inlägg
1 – 1 av 1

Anonym Anonym sa...

Tveksamt om det är ett snutnamn:

[... Har påträffat en Susanna Gullsten som gifte sig med drängen (senare klockare) Henrik Körkö den 20.1.1820 i Rovaniemi...
Enligt HisKi skulle Susanna varit 43 år 1844
Så hon borde varit född omkr 1801

Någon som har uppgifter kring henne?
Tacksam för svar!

Hälsningar
Ernst ...]

Källa: http://www.malax.org/westside/oldside/discus/messages/12/793.html?1107092714

Andra exempel:

[... 26.4.1815 5.7.1815 Johan Petter Pehrsson Gullsten barnsj. 6
*1.7.1825 4.7.1825 Klock. Pehr Gullsten håll o. st. 55 3 6
*21.4.1840 26.4.1840 Enk. Brita Gullsten ålderd. 67
*30.11.1841 12.12.1841 Klock. dr. Anna Caisa Jacobs dr. Gullsten styng 3
*28.1.1860 12.2.1860 Klock. dr.b. Johan Brita Gretass. Gullsten oang. 4 ...]

Källa: finska kyrkböcker.

Finns Gullstens även på andra orter.

Jag hemställer, med hänsyn till det ovan anförda, att Bloggaren utför rättelse i enlighet med stadgad praxis. För övrigt vill jag tillägga att det är märkligt att namn som fingertoppskänslan hos mig direkt säger inte är ett snutnamn ändå tillåts släppas igenom. Därför tillåter jag mig att påpeka att exempelvis Google är uppfunnet.

1:18 em

1:59 em  
Anonymous Anonym said...

Stuxgren är nog inte ett snutnamn, verkar ha minst 150 år på nacken:


Matchar 1–3 av 3 sorterade per samband

Granska register Namn Födelseår Källkod Ursprung Destination Registerdatum Namn på databas
Med lite mer information får du bättre resultat.

[... Försök med att skriva in en delstat, en provins eller ett land i "Bosatt i (bostadsort)"
Försök med att skriva ett födelse- eller dödsdatum, även en gissning kan vara till stor hjälp.

Du kan trycka på r för att förfina din sökning eller n för att starta en ny.
I Få ut så mycket som möjligt av din sökning får du mer hjälp om hur du kan göra.
Visa register Anna J Stuxgren cirka 1890 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register Anna Johanna Stuxgren cirka 1890 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register Anna Stuxgren cirka 1891 Källkod plats Destination datum ...]

Källa: http://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?db=emigrantenpopular&so=2&pcat=ROOT_CATEGORY&rank=1&gsfn=Agnes+Lorentina&gsln=Stuxgren&gss=angs-g&uidh=000


[... Postat fredagen 04 mars 2005 - 15:22 Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande
# Rasmus och Margareta Broungs i Bunge. Annot. i Förm. Prot: d. 23/6 1842 §:5 mom: 8.
År 1842. Den 8:nde Januarj, Blef uppå anmodan af gamla Husbonden ERasmuss Stuxgren och des Hustru Margareta Pehrsdotter Broungs i Bunge Socken, Bouppteckning af undertecknade förrättad; på deras ärfda och förwärfda Lösöre ägendom. Hwad Fastigheten Tre åttondels Mantal Skatte Hemmanet Broungs i Bunge beträffar så har förbemälte Hustru Margareta Pehrsdotter warit Twenne gånger gift, och under ägtenskapet med hennes första mann, Husbonden Jacob Bärendtson Broungs, samman aflat, nu, myndige Sånen Petter Jacobson. _ ock har förbemälte Tre åttondels Mantal Broungs i Bunge, honom i fäderne arf tillfallit. Emot Fastighets Lösens utgifwande till sinna Fader Brödrar och Fader Systrar, dels med penningar, dels ock genom andra giorda förbehåll, som Bouppteckningar af den 28 och 29 October 1816 närmare utwisa, och under ägtenskapet med förbemälte Stuxgren samman aflat följande barn neml:
1:mo Sånen Arbetskarlen Jacob Stuxgren myndig och gift.
2:do Sånen Anders Stuxgren 20 år för honom åtog sig Fadren Förmynderskapet, och
3:die Dottren Anna Christina Fredrika, 14:ton år hennes Förmynderskaps bestridande, åtog sig Husbonden Johan Stuxberg från Stux i Samma Socken.
Alla nu närwarande; Boet uppgafs af Föräldrarne i samteliga barnens, styfbarnens, och Förmyndarnes närwaro, samt upptecknades och wärderades på samma sätt som följer neml:
Contanta Penningar, Gulld, och Sillfwer fants wid efterfrågan icke.
Koppar: Banco:
1 st: Bränwins panna med hatt och pipor, gammal: om 27 ? a 10 S:r ? 5:30
1 st Kittel om 16 ? a 12 S:r ? 4:
1 st panna :32 ...]

Källa: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/94411.html

Jag hemställer, med hänsyn till det ovan anförda, att Bloggaren utför rättelse i enlighet med stadgad praxis. För övrigt vill jag tillägga att det är märkligt att namn som fingertoppskänslan hos mig direkt säger inte är ett snutnamn ändå tillåts släppas igenom. Därför tillåter jag mig att påpeka att exempelvis Google är uppfunnet.

Hr Geethbäck

2:03 em  
Anonymous Anonym said...

Fingertoppskänsla? Nja...
Partsinlaga? Möjligen.

4:04 em  
Anonymous Anonym said...

"Fingertoppskänsla? Nja...
Partsinlaga? Möjligen."

Det där saknar relevans. Ett icke-snutnamn är ett icke-snutnamn. Jag är inte part utan företräder rättssäkerheten, som är nog så viktig.

Hr Geethbäck

8:37 em  

Skicka en kommentar

<< Home