torsdag, juni 13, 2013

EDIT - Pergament är inte fullt så nytt

Vissa namn är kanske inte klassiska Snutnamn utan "bara" nytagna. Och lite konstiga.

Ett exempel på ett sådant namn finner vi i "Emma C:s" spaning om Niclas Pergament.

EDIT - Pergament kanske inte är så nytt trots allt...

Så här skrivs det på kommentatorsplats:

"Pergament är ett gammalt finlandssvenskt efternamn. Fanns en kompositör, född 1893 som hette Moses Pergament". 
1 Comments:

Blogger Malin said...

Pergament är ett gammalt finlandssvenskt efternamn. Fanns en kompositör, född 1893 som hette Moses Pergament.

5:38 em  

Skicka en kommentar

<< Home