måndag, juni 03, 2013

Skarhed

Vi lämnar ordet till "Sergeant (Ian) McKay":

"Sveriges justitiekansler heter Anna Skarhed".

Snutnamn säger: ibland behövs det inte mer.