torsdag, maj 23, 2013

Gripestam

I samma artikel som vi finner Mosseby uttalar sig Täbys kommunstyrelses ordförande; Leif Gripestam.