fredag, december 13, 2013

Stiernelöf

Ylva Stiernelöf innehar en klädbutik i Sunne. Bara det är en bedrift i sig i tider av gentrifiering och gallerior. Men att dessutom ha en klädbutik inriktat på underkläder gör ju att vi måste lyfta på hatten för Stiernelöf för hennes entreprenöranda.

Nämnde Stiernelöf når riksmedierna och får redaktionellt utrymme i sådan omfattning att om det vore en annons antagligen vida skulle överstiga hennes butik Shangri Las marknadsbudget för ett år.

Och just det - Stiernelöf är nog ett Snutnamn.