torsdag, augusti 07, 2014

Lernfelt

"Hr Jönåker" är en av de trogna spanare som envetet scannar av webb och tidningar i jakten på Snutnamn. Det är därför föga förvånande att det är just "Hr Jönåker" som funnit en trio av ledarskribenter med Snutnamn.

Sist ut i trilogin på temat "ledarskribenter vid GöteborgsPosten som har twitterkonto" är: Malin Lernfelt eller @malinlernfelt som twitter döpt henne till.

Snutnamn säger: vi låter "Hr Jönåker" egna ord i spaningen sätta p för denna @-spaning.

"GöteborgsPosten (GP) presenterar helt själmant en egen triss i ledarredaktions-twittrare:

Fredrik Tenfält, @fredriktenfalt

Maria Haldesten, @Haldesten

Malin Lernfelt, @malinlernfelt

Notera gärna den intressanta glidningen av "fält".

Det kan (eller inte) vara ett spår. Tenfält ondgör sig på samma ledarsida över tendensen, från vissa markägare, att vilja begränsa rätten till skydd mot överexploatering av bärresurser..."