torsdag, februari 25, 2016

Lindflaten

"Emma C" är ute på brottspreventiv spaning och ramlar i aftonavisan över Snutnamnet Gina Lindflaten. Lindflaten är upprörd över att kriminella försöker lura ärliga människor.

Snutnamn säger: vi delar Lindflatens inställning till det orätta i att begå brott mot ärliga människor och önskar att det vore förbehållet oärliga. Vi uppmanar samtidigt läsare att sätta in en slant eller två på Snutnamns PG-konto 901950-6 och märk insättningen "Rädda ärliga människor undan oärliga människors oärlighet".