onsdag, april 06, 2016

Donnie Dirk

På spaning... efter de Snutnamn som flytt del 1.

Vi öppnar upp fliken i högermarginalen där vår populära gästbok finns och hämtar därifrån följande spaning från signaturen "Gurra":

"Donnie Dirk, FU-ledare i Sthlm, går ju inte av för hackor heller..."

Snutnamn säger: Dirk Snutnamn? Kanske inte. Men det är likt Dirk Diggler, en evig filmhjälte. Och ett tungt namn där styrkan på något sätt ligger  kombinationen av för- och efternamnet. Var för sig är de inte lika respektingivande, som en helhet är det svårslagbart.

Så ja, vi väljer att publicera det på denna blogg väl medvetna om att det kanske inte är ett Snutnamn i klassisk bemärkelse.