måndag, april 23, 2012

EDIT - Hanspers

En anonym spanare har lämnat en kommentar i anslutning till inlägget om Larshans:

"Lite i samma anda som radioreportern Anna Hanspers.

Kanske en ny trend inom Snutnamn?"


EDIT - som trogna Snutnamnsbloggsläsare väl känner till händer det till tid annan att det dyker upp namn var "Snutnamnighet" kan ifrågasättas.
De kan vara på grund av deras ålder, eller deras ursprung eller annat.
Vi vill på intet sätt fara med osanning och i vår nit och iver av kunna erbjuda Sveriges enda totala sammanställning av de underbara Snutnamn som de facto finns, korrigerar vi självfallet de felaktigheter som trots allt begås.
Vi gör då som nu - vi lägger in ett "EDIT" före namnet i fråga, och så klipper vi in den nyvunna kunskap som vi tillgodogjort oss.

Denna gång är det spanare "Bröhlenstierna" som hjälpt oss med förevarande namn; Hanspers.

"Hanspers är ett typiskt gårdsnamn från Dalarna. Andra typiska exempel är Larshans, Permats och Holeriks. I denna wikipedia-artikel finns ett annat exempel: Nämkarls (http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5rdsnamn). Vad som i modern tid har hänt är att gårdsnamnen har bytt sida till släktnamn. För 150 år sedan (i vissa fall har ättlingar till dessa kullor och masar behållit namnformen) kunde alltså en person heta "Hanspers Olle Andersson", medan samma namn idag ofta skulle vara "Olle Hanspers", låt vara att en del människor har behållit det gamla namnskicket. Denna typ av namn är alltså bland det mest traditionella och svenska vi har. Snutnamnsdefinitionen är inte under några omständigheter uppfylld. Bloggaren bör sätta sig in i dessa speciella namn innan hen stämplar dem som snutnamn. Inte ens i det fall en polis bär ett typiskt dalanamn är namnet ett snutnamn: namnskicket i Dalarna är betydligt äldre än "snutnamnsskicket" och har följaktligen företräde." 

 Vi tackar "Bröhlenstierna" för detta klargörande och låter Hanspers, med "EDIT" och korrigering, ligga kvar som en påminnelse till oss alla. 

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hanspers är ett typiskt gårdsnamn från Dalarna. Andra typiska exempel är Larshans, Permats och Holeriks. I denna wikipedia-artikel finns ett annat exempel: Nämkarls (http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5rdsnamn). Vad som i modern tid har hänt är att gårdsnamnen har bytt sida till släktnamn. För 150 år sedan (i vissa fall har ättlingar till dessa kullor och masar behållit namnformen) kunde alltså en person heta "Hanspers Olle Andersson", medan samma namn idag ofta skulle vara "Olle Hanspers", låt vara att en del människor har behållit det gamla namnskicket. Denna typ av namn är alltså bland det mest traditionella och svenska vi har. Snutnamnsdefinitionen är inte under några omständigheter uppfylld. Bloggaren bör sätta sig in i dessa speciella namn innan hen stämplar dem som snutnamn. Inte ens i det fall en polis bär ett typiskt dalanamn är namnet ett snutnamn: namnskicket i Dalarna är betydligt äldre än "snutnamnsskicket" och har följaktligen företräde.

M v h

Bröhlenstierna

1:42 em  

Skicka en kommentar

<< Home