fredag, maj 04, 2012

Jarnell

Vad sägs om lite fler spaningar signerade spanare "Gruset"?!

Gott - då kör vi på det.

"Genom att fördjupa och öka kunskapen om den gränsöverskridande brottsligheten och utveckla det gemensamma dagliga informationsutbytet hoppas vi kunna minska serie- och mängdbrottsligheten, säger kriminalkommissarie Göran Jarnell vid polisen i Blekinge."