onsdag, mars 20, 2013

Pellnäs

"Elaka Farbrorn" inspireras av publicerade spaningar.

Detta rapporterades in i anslutning till spaningen om Pellborn:

"Annars kanske den gamle militären Bo Pellnäs kan svara på var "Pell" kommer ifrån".