torsdag, juni 13, 2013

Berkesand

Via Twitter inkommer en spaning från twitterkändisen "blisk":

"Yo @snutnamn har du Berkesand?"

Snutnamn säger: vi lyfter på den äggskalsformade kravallhjälmen med avskrapade identifieringsnummer som dessutom har uppvikt nackskydd för "blisk" som hittar en snut med Snutnamn.

Snutnamn säger också: att vi är lite bekymrade över när polisen ska förklara sin utsatthet och stundtals det övervåld som de bjuder på i kravallsituationer med att de är rädda. Livrädda, rent av.

Snutnamn säger yttermera: gör som "blisk" och många andra; följ @snutnamn på twitter.

Snutnamn kan inte sluta kommentera utan säger också: tack till "Albin" som på gästboken inkommit med samma Snutnamnsspaning.