torsdag, juni 27, 2013

Carleö

Del två i spaningen från vår anonyma uppgiftslämnare är Carleö.

Hur vi på redaktionen än väljer att uttala Snutnamnet så får vi aldrig riktigt till det.

Är det Karle:ö?
Är det Karlö?
Är det Karlé:ö?