onsdag, juli 24, 2013

Ullenhag

"Clabbe" ser träden för skogen eller skogen för träden, eller hur nu ordstävet går.

"Hur kan vi ha missat integrationsminister Erik Ullenhag?

Namnet Ullenhag finns i svensk namnbok 1954. 

Därför finns goda skäl att anta att namnet tagits efter 1954 av Eriks föräldrar Jörgen (född 1941) och Kersti (född 1936). 

I svensk namnetbok 1964 finns inga namn med förledet /Ullen-/ listade, men däremot en massa namn med förledet /Uller-/, vilket i sin tur inte förekommer i 1954 års upplaga."