tisdag, mars 07, 2017

Jörnmark Callstam

Vi har på denna blogg tidigare redogjort för några av hjältarna som omger historien, berättelsen, eposet, kring de personer som överlevde en natt i minus 38. På ett tåg. Ett litet tag i alla fall.

En av de som skrivit ned dessa heroiska berättelser är Aftonbladetjournalisten Dennis Jörnmark Callstam.