fredag, december 05, 2014

Klavebeck

Är det någonting spanare "PE" är en mästare på så är det att hitta snutar med Snutnamn.

Här kommer ytterligare ett - Peter Klavebeck.

onsdag, december 03, 2014

Djurestad

"PE" har för en tid sedan inkommit med en spaning om Djurestad.

Djurestad är polis, och är det något vi gillar så är det poliser med Snutnamn.

Vi ber "PE" om ursäkt för att publicering av denna spaning dröjt men nu är den äntligen på plats. 

måndag, december 01, 2014

Gardebring

Känner ni till begreppet "Nimby"?

Det är i korta drag en surkartell som inte ser något behov av förändring så länge den sker i den sures omedelbara närhet. Dessa personer brukar kategoriseras in under devisen "Not In My BackYard", vilket käckt blir "Nimby". Surisar som är ansluter sig till denna negativism kallas för "Nimbysar". 

Motreaktionen till Nimbysar är då de mer positivt laddade "Yimby", det vill säga "Yes, In My BackYard". 

Ordförande för denna framstegs- och utvecklingsvänliga intresseorganisation är Anders Gardebring

Snutnamn säger: utöver att vara positiv för stadsutvecklingen är Anders genom sitt Snutnamn även en positiv kraft för utvecklingen av Snutnamn.