tisdag, maj 08, 2012

EDIT - Kessell, är inte ett Snutnamn

Snut med Snutnamn!

Skulle det passa den läckergomade Snutnamnsbesökare månne?

Gott.

Då ger vi er "Grusets" senaste spaning:

"Polisen Göran Kessell i Eskilstuna är övertygad om att den här kraftsamlingen är ett stort steg i rätt riktning."


EDIT  - som kommenterats i anslutning till spaningen är detta ett namn som snarare för tankarna till Nederländerna eller Tyskland än till en snutstation. Snutnamnigheten är därmed antastad och vi får sluta oss till att Kessel må vara namnet på en Snut, men det är inte ett Snutnamn.


Tack anonyma spanarna för att ni utredde detta. 

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Inte ett snutnamn.

9:19 fm  
Anonymous Anonym said...

Helt riktigt. Bayerskt namn, anor från 1700-talet.

1:51 em  

Skicka en kommentar

<< Home